KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu PCSAN.COM.TR (“Şirket”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak faaliyet göstermektedir.

2. İletişim Bilgileri Adres: Şeyhli Mh. Milat Sk. No:11/8 Pendik İstanbul Telefon: +90 216 912 14 50 Telefon: +90 535 079 04 24 E-Posta: info@pcsan.com.tr Web Site: www.pcsan.com.tr

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilir:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Talep ve şikayet yönetimi
 • Hizmet sunumu ve teslimatı
 • İletişim faaliyetleri
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Kanunen yetkili mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Şirket, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

 • İletişim Bilgileri: İsim, telefon numarası, e-posta adresi
 • Kimlik Bilgileri: TC kimlik numarası (yasal yükümlülükler gereği)
 • Müşteri Bilgileri: Sipariş detayları, teslimat adresi
 • İletişim Kayıtları: Müşteri talepleri, şikayetler ve iletişim geçmişi

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarının Aktarılması Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’ya uygun olarak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmemesi hâlinde, verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim KVKK ile ilgili sorularınız ve talepleriniz için yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.